עדכון מיום 01.01.21

תשלום הפיצוי הועבר לחברי הקבוצה בסוף חודש דצמבר 2020.

מי שלא קיבל - לאחר שקיבל החלטת שופט וזכאי לפיצוי – יש לבדוק בחשבון הבנק שנרשם בתביעה שהוגשה במייל לועדה.

אם חשבון הבנק נסגר או אם לא קיבל מכל סיבה יש לשגר מייל לעו"ד דוידוביץ בכתובת office@hdd-law.co.il

עדכון מיום 14.12.20

חלוקת הכספים תתחיל להתבצע בימים הקרובים ותסתיים כפי המוערך בתום חודש דצמבר.

תשלום הפיצוי המירבי הינו כ-3000 ₪.

הכספים יועברו ישירות לחשבונות הבנק של חברי הקבוצה אשר פורטו במסגרת טפסי התביעה.

לבירורים - office@hdd-law.co.il

עדכון מיום 26.11.19

מצ"ב פסק דין
טופס השגה על החלטת שופט הועדה