הודעת עדכון מיום 1.7.20

המדינה הגישה ערעור על החלטת בית המשפט האחר (העדכון הקודם) לפיכך קיימת אפשרות שהתשלום ידחה למשך תקופה נוספת של שנה – שנה ומחצה. כמו כן קיימת אפשרות שהתשלום שצויין בעדכון האחרון יוקטן.

הודעת עדכון מיום 28.5.20

עדכון מיום 26.11.19

מצ"ב פסק דין
טופס השגה על החלטת שופט הועדה

עדכון מיום 14.9.19