הודעת עדכון 22.11.20

הערעור בבית המשפט העליון נדחה.

בנסיבות אלו השערים לא יפתחו מחדש בנוגע לאלו שלא הגישו עד ה19/3 לועדה במייל או בפניה אישית.

לאלו שהגישו סכום הפיצוי המוערך בקטגוריה הגבוהה הינו כ-3000 ש"ח. הפיצוי ישולם בתוך 3-4 חודשים מהיום.

הודעת עדכון נכון ל- 22 חודש ספטמבר

בשלב הנוכחי הוגש ערעור על ידי המדינה ואין לדעת מתי יסתיים.

עם זאת קיימת אפשרות שיתקיים דיון בערעור בחודש אוקטובר שנה זו.

בשלב זה תאריך חלוקת הכספים אינו ידוע

הסכום המרבי הינו כ- 3000 שח

הודעת עדכון מיום 1.7.20

המדינה הגישה ערעור על החלטת בית המשפט האחר (העדכון הקודם) לפיכך קיימת אפשרות שהתשלום ידחה למשך תקופה נוספת של שנה – שנה ומחצה. כמו כן קיימת אפשרות שהתשלום שצויין בעדכון האחרון יוקטן.

הודעת עדכון מיום 28.5.20

עדכון מיום 26.11.19

מצ"ב פסק דין
טופס השגה על החלטת שופט הועדה

עדכון מיום 14.9.19